Hulp bij bedrijfsfraude

Integrale oplossing bij fraude voor uw bedrijf of organisatie

Als u te maken krijgt met bedrijfsfraude, dan wilt u dat er zo snel mogelijk gestart wordt met een onderzoek. U wilt de schade verhalen en de regie behouden. Precies waar we u bij helpen. Fraude.nl heeft alle disciplines onder één dak waardoor we u in het gehele traject kunnen bijstaan. Of het nou gaat om diefstal, verduistering, corruptie, belangenverstrengeling of onrechtmatige concurrentie. Wij ontzorgen, zodat u zich volledig op uw bedrijf of organisatie kunt blijven richten.

logo
logo
logo

Voor alles één loket

Fraude.nl is een unieke bundeling van drie disciplines: onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery. Eén loket. Korte lijnen. Innovatief en kostenefficiënt. En u behoudt de volledige regie. We doen namelijk niets zonder van tevoren met u te overleggen. Het hele proces is transparant en zorgvuldig. Wel zo prettig als het gaat om uw reputatie en imago.

Proces

Over fraude.nl

Fraude.nl is een samenwerkingsverband tussen drie gerenommeerde partijen, waarbij uw grote voordeel is dat drie disciplines (onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery) worden gebundeld. Lexence, Hoffmann en GGN opereren samen onder de naam fraude.nl.

logo

Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor en biedt hoogwaardige juridische ondersteuning, op het gebied van vastgoed- en ondernemingsrecht. Het fraudeteam van Lexence bestaat uit advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en procesrecht. In de context van fraude.nl begeleidt Lexence het complete onderzoek. Vervolgens zal het fraudeteam van Lexence u adviseren over (arbeidsrechtelijke) procedures en het verhalen van de schade, dan wel u bijstaan in een onderhandelingssituatie.

logo

Met ruim 55 jaar ervaring is Hoffmann in Nederland marktleider op het gebied van bedrijfsrecherche en preventie. In de context van fraude.nl doen de rechercheurs van Hoffmann het feitenonderzoek. De rechercheurs werken zo nodig nauw samen met de forensische IT specialisten van Hoffmann en leggen de vastgestelde feiten vast in een duidelijke rapportage welke de basis vormt voor een eventueel te voeren juridische procedure. Ook adviseert Hoffmann u over preventieve maatregelen.

logo

GGN is één van de grootste creditmanagementorganisaties in Nederland. GGN is met 14 vestigingen actief in het hele land en biedt op landelijk niveau minnelijke incasso en gerechtelijke incasso binnen één organisatie, met eigen kantoren. Binnen fraude.nl zal GGN vanaf de start van het onderzoek alles in het werk stellen om vermogen te traceren. Zodra vermogen getraceerd is en er een verlof van de rechtbank is verkregen zal GGN overgaan tot beslaglegging.

logo
logo
logo

Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor en biedt hoogwaardige juridische ondersteuning, op het gebied van vastgoed- en ondernemingsrecht. Het fraudeteam van Lexence bestaat uit advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en procesrecht. In de context van fraude.nl begeleidt Lexence het complete onderzoek. Vervolgens zal het fraudeteam van Lexence u adviseren over (arbeidsrechtelijke) procedures en het verhalen van de schade, dan wel u bijstaan in een onderhandelingssituatie.

Met ruim 55 jaar ervaring is Hoffmann in Nederland marktleider op het gebied van bedrijfsrecherche en preventie. In de context van fraude.nl doen de rechercheurs van Hoffmann het feitenonderzoek. De rechercheurs werken zo nodig nauw samen met de forensische IT specialisten van Hoffmann en leggen de vastgestelde feiten vast in een duidelijke rapportage welke de basis vormt voor een eventueel te voeren juridische procedure. Ook adviseert Hoffmann u over preventieve maatregelen.

GGN is één van de grootste creditmanagementorganisaties in Nederland. GGN is met 14 vestigingen actief in het hele land en biedt op landelijk niveau minnelijke incasso en gerechtelijke incasso binnen één organisatie, met eigen kantoren. Binnen fraude.nl zal GGN vanaf de start van het onderzoek alles in het werk stellen om vermogen te traceren. Zodra vermogen getraceerd is en er een verlof van de rechtbank is verkregen zal GGN overgaan tot beslaglegging.

Leren van voorbeelden

Onrechtmatige concurrentie

Een voormalig directeur van een onderneming in de bouwindustrie, startte aansluitend aan zijn dienstverband met onze klant een concurrerende onderneming. Al snel ontstond het vermoeden van onrechtmatige documenten en informatie. Op verzoek van de klant is onderzoek verricht en bewijsbeslag gelegd. Uit de informatie die uit het onderzoek naar voren is gekomen bleek inderdaad sprake van onrechtmatig verkregen informatie. Voornamelijk via werknemers in sleutelposities bij de klant die betrokken waren bij de nieuwe onderneming. Resultaat: de betrokkenen zijn veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

Miljoenenfraude beursgenoteerde onderneming

Een financieel bestuurder van een beursgenoteerde onderneming bleek miljoenenfraude te hebben gepleegd. Toen bleek dat familieleden geholpen hebben met het wegsluizen, is er door ons verhaal gezocht. En met succes: er is bewijsbeslag gelegd op (digitale) bankafschriften om de betaalstromen inzichtelijk te maken. Daaruit bleek dat er meer personen betrokken waren bij deze fraudezaak. En er werden nieuwe vermogensobjecten getraceerd om verhaal op te nemen. Daarbij is de ex-vrouw van de bestuurder ook veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

De meest gestelde vragen

Neemt fraude.nl alle zaken meteen in behandeling?

Nee. Er moet een concreet vermoeden van fraude bestaan en de deelnemers aan fraude.nl zullen zich altijd houden aan de wettelijke kaders. Zo zal Lexence altijd de identiteit van de opdrachtgever en de wettigheid van de opdracht controleren op grond van de Verordening op de advocatuur en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Indien wij besluiten een zaak niet in behandeling te nemen, wordt vanzelfsprekend tekst en uitleg gegeven aan de potentiële opdrachtgever.

Biedt fraude.nl full service dienstverlening?

Ja. Wanneer de aard van de fraude daarom vraagt en specialistische kennis vereist is die wij niet zelf kunnen bieden (bijvoorbeeld financieel strafrecht of forensisch accountancy) werken wij samen met partners. Wij kiezen altijd voor the right firm for the job en kunnen selecteren uit een vast netwerk.

Is fraude.nl internationaal actief?

Ja. Lexence is een van de partners in het succesvolle internationale juridische netwerk Meritas met 175 kantoren in meer dan 70 landen. GGN is lid van het Europese netwerk van deurwaarders Connexx. Aangezien er grote lokale verschillen zijn in werkzaamheden die deurwaarders uitvoeren, geeft dit netwerk de mogelijkheid om ook grensoverschrijdende zaken op eenvoudige wijze te behandelen. Hoffmann is lid van ASIS International, een wereldwijd netwerk van security professionals.

Hoe zijn de rechten van de onderzochte partij gewaarborgd?

Het onderzoek vindt plaats binnen de kaders van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de Wet bescherming persoonsgegevens. De kaders die deze wetten geven zijn verder uitgewerkt in de Privacygedragscode voor de particuliere onderzoeksbureaus. Hierdoor wordt gewaarborgd dat er constant een afweging wordt gemaakt tussen het gerechtvaardigde onderzoeksbelang van de opdrachtgever en de privacybelangen van de onderzochte personen.

Aan een onderzoek naar fraude hangt een prijskaartje. Kan ik de fraudeur daarvoor laten opdraaien?

Wij zullen altijd proberen de onderzoekskosten op de fraudeur te verhalen. Het is dan wel van belang dat de fraude niet ook op een andere minder ingrijpende manier had kunnen worden vastgesteld. Kortom, proportionaliteit en subsidiariteit bepalen niet alleen de noodzaak van het onderzoek, maar ook of de kosten kunnen worden verhaald op de fraudeur.

Wat als ik een klacht heb?

Allereerst zullen wij alles doen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Indien u onverhoopt toch een klacht hebt kunt u deze in eerste instantie aan ons voorleggen. Daarnaast zijn Lexence, Hoffmann en GGN aangesloten bij een beroepsorganisatie met een eigen klachtenprocedure. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht is er altijd een onafhankelijke commissie waar u uw klacht kunt laten behandelen.